Specialbeläggningar

Kvalificerad Ytbehandling I Varldsklass
Helikopterplatta Polyurea

  Ett utbud av våra övriga tjänster:

  • Ytskydd och tätning av ytor med den högteknologiska produkten Polyurea, för exempelvis golv, invallningar, cisterner, tak, membran, korrosionsskydd och slitageytor

  • Förstärkning av betong, trä, stål med kolfiber för exempelvis förstärkning av balkar, hus, parkeringshus, pelare och torn
  • Tätning av jord, berg och betong genom injekteringsprodukter

  • Kompositteknologi vid reparationer och uppgraderingar av pumpar, ventiler, rör, värmeväxlare, cykloner, fläktar, omrörare, skraptransportörer, skruvar, stup, valsar, skorstenar, hydraulik och tankar

Kontakt

Tor-Björn
Tor-Björn Claesson