Infrastruktur

Guldbron
Järnvägsbro Åskilje (1)

Vi erbjuder:

  • renovering och uppgradering av ytskydd till broar
  • ytbehandling av större byggnadsprojekt
  • renovering av kraftstationer, som exempelvis dammluckor och vattenvägar
  • vattenbilning/bilning frilägga armering, korrosion, byte av armering

Vi har kompletta trailerekipage med utrustning för fältarbeten; sandsugar, utsugfläktar, kompressorer, pumpar, blästersand och färgpumpar.

Kontakt

Ulf M
Ulf Melin
Patrik
Patrik Jönsson