Klotet

Publikation1111

Målning av ett 4 meter i diameter stort klot vid vår anläggning i Vallentuna. Foton visar före målning och efter målning.