Stationsmålning Gävle

Falun Bro 3

Broarna nedmonterades och transporterades från Falun till filialen i Gävle för svetsrep och ommålning
Plast & Målningsteknik ombesörjde med sina Ue. även svetsreparationerna samt transporterna