Rörbrygga

Rorbrygga Iggesund

Ytbehandling av rörbrygga.