Golvbeläggning samt utrymningslinjer

Golvbeläggning, Vattenkraftstation år 2020
Utrymningslinjer, Vattenkraftstation år 2020