Målning av bro vid Carl Larsson-gården, Sundborn, Falu kommun

Bro Sundborn, Falu kommun
Bro Sundborn 2