Historik

IPM Norden har 55 års erfarenhet inom branschen som ett av Sveriges ledande företag inom ytbehandling

och är ett av landets äldsta med samma ägarbild.