Auktorisation & Medlemsskap

Vi är auktoriserade inom rostskydd och verkar i flera organisationer, styrelser, forskargrupper och projektStyrelsen Auktorisationsnämnden rostskydd

 


Energinätverk inköpsorganisationer: Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Island, Schweiz

 


Styrelsen SSG

 


Forskargrupp med bl.a. trafikverket, inom infrastruktur

 


Projekt varmförzinkad stålkonstruktioner inom infrastruktur

 


Ledamot i ytskyddsakademin