Auktorisation & Medlemsskap

Vi är auktoriserade inom rostskydd, certifierade enligt ISO 9001 och 14001, Dessutom  verkar vi i flera organisationer, styrelser, forskargrupper och projekt

 

Certifikat ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015Styrelsen Auktorisationsnämnden rostskydd

 


Energinätverk inköpsorganisationer: Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Island, Schweiz

 


Styrelsen SSG

 


Forskargrupp med bl.a. trafikverket, inom infrastruktur

 


Projekt varmförzinkad stålkonstruktioner inom infrastruktur

 


Ledamot i ytskyddsakademin