Kvalitetspolicy

Kvalitet som håller

Vi ska arbeta aktivt för att förebygga fel och ständigt förbättra vår kvalitet tillsammans med kunder och leverantörer.

Detta innebär för IPM NORDEN AB att:

  • Vi kontinuerligt arbetar med att minska och förebygga kvalitetsbrister i våra produkter och tjänster.
  • Vi följer fastlagda metoder och specifikationer i vårt arbete.
  • Vi levererar produkter och tjänster som uppfyller våra kunders förväntningar.
  • Vi följer de lagar och krav som ställs på vår verksamhet.
  • Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt kvalitetssystem.

Vår kvalitet är först uppnådd när produkten eller tjänsten är levererad till kunden:

  • Enligt kundens krav och förväntningar.
  • Utan skada på personal eller miljö.
  • Med tillfredsställande ekonomiska resultat.

 

”Vi skall kännetecknas av att våra kunder står i centrum, genom vårt arbete med att leverera rätt kvalitet och rätt kvantitet vid rätt tidpunkt och på rätt plats.”